SEO optimizacija

Optimizacija sajta za Google, Bing i Yahoo
SEO optimizacija

Internet pretraživači (Google, Bing, Yahoo…)  su osnovno polazište gde pronalazimo informacije.  Kada korisnik ukuca neku ključnu reč za pretragu, najčešće poseti linkove samo na prvoj strani rezultata pretrage, a u najvećem procentu poseti samo prvi link. Kako je svaki posetilac potencionalni kupac, vaš interes je da se u pretragama pozicionirate što bliže vrhu za ključne reči vezane za vaše poslovanje. Tu na scenu stupa SEO optimizacija (Search Engine Optimization).

SEO optimizacija je proces kome je cilj poboljšanje pozicije u pretragama u pretraživačima. To je skup metoda kojima radimo promociju pojedinačne strane, kojom uvećavamo ukupan broj poseta web sajtu. SEO delimo u dve kategorije na On-page i Off-page optimizaciju.

On-page SEO optimizacija

Dublja tehnicka analiza elemenata vaseg web sajta koji zahtevaju paznju ili promenu.

Gugl i ostali pretraživači analiziraju sve njima vidljive stranice sajta i tu pronalaze ključne reči (keywords). Najfrekventnije ključne reči pozicionira kao relevantne za stranu koju analizira. Ukoliko se neka ključna reč ne pominje ili slabo pominje na nekoj strani nije realno očekivati da će se ta strana prikazati u rezultatima pretrage za tu ključnu reč.

Dobro SEO pripremljena strana podrazumeva optimalan odnos korišćenja ključnih reči i mesta na kojima se nalaze. Takva strana ispunjava uslov da se uopšte pronađe u rezultatima pretrage.

SM Digital u svojoj ponudi ima uslugu jednokratnog SEO optimizovanja strana za dogovorene ključne reči. Naše metode se oslanjaju na preporuke relevantnih Internet pretraživača i ne koristimo one koje mogu ugroziti rang brenda ili sajta.

Off-page SEO optimizacija

Izgradnja online reputacije vaseg sajta.

Dok on-page tehnike stvaraju preduslove da se strana uopšte pojavi u rezultatima pretrage, off-page SEO optimizacija omogućava bolji rejting strane. Vodeći pretraživači su kreirali algoritme po kojima prednost u rezultatima pretrage imaju popularniji sajtovi. Off-page optimizacija podrazumeva više aktivnosti vezanih za određenu stranu sa ciljem da pretraživač  zaključi da je strana veoma popularna.

Jednu od usluga koje nudimo je i stvaranje online reputacije stranica vašeg sajta. Metode koje koristimo za ostvarivanje tog cilja su off-page tehnike kao što su razmena linkova i kreiranje kvalitetnih linkova ka vašim stranama. Ovo je dugoročan posao koji zahteva neprekidnu optimizaciju pogotovu kod ključnih reci gde je jaka konkurencija.

DEFINISANJE SEO STRATEGIJE

  • Analiza trenutne pozicije sajta
  • Definisanje SEO ciljeva
  • Određivanje ciljnih tržišta i grupa
  • Odabir relevantnih ključnih reči
  • Izrada SEO strategije
  • On-page SEO optimizacija
  • Off-page SEO optimizacija